Diaconaal Jongerenproject

Sponsoring

Om de Diaconale Projecten uit te kunnen voeren, moet veel geld bij elkaar gebracht worden. Een groot deel hiervan wordt gefinancierd door de deelnemers zelf en door de acties die zij uitvoeren.

Echter blijft ook de sponsoring van o.a. bedrijven voor ons van essentieel belang.
Draagt u ook uw steentje bij? Met al deze bijdragen samen, kan deze ontwikkelingshulp voor de bevolking van Malawi voortgezet worden.

Voor meer informatie over sponsoring door bedrijven klik hier.