Diaconaal Jongerenproject

Het Diaconaal Jongerenproject

Het Diaconaal Jongerenproject Nieuw-Lekkerland is een initiatief vanuit de Hervormde Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekkerland. Eens in de twee jaar wordt er vanuit deze gemeente een groep jongeren in de zomervakantie uitgezonden om een een bouwproject te realiseren in Malawi, in samenwerking met de lokale christelijke zustergemeente Michiru in Blantyre. Het Diaconaal Jongerenproject omvat een bouwproject in Malawi, maar faciliteert daarnaast ook een Bijbels kinderprogramma voor de lokale jeugd.

Visie en doel“Werken en leren door het verbinden van 2 werelden”

Icoon Kruis DiaconaalJongerenProjectDit is het motto waarmee een groep jongeren vanuit de Maranathakerk uit Nieuw-Lekkerland op project gaat naar Malawi.

Het grootste gedeelte van de jongeren heeft het christelijk geloof als achtergrond. Het christendom zal ook als een rode draad worden gebruikt tijdens dit project, zowel in de voorbereidingen als in Malawi zelf. Ook zal er over het geloof gepraat gaan worden, zowel tussen de jongeren als ook met de lokale bevolking.

Geloof is zeker niet de enige manier om de lokale bevolking daar te helpen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan een gebouw van samenkomst voor de bewoners van een christelijke gemeente nabij de stad Blantyre. Dit gebedshuis is dus een plaats waar op zondag kerkdiensten gehouden gaan worden. Maar dit is voor de lokale bevolking ook een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen zijn.

Het verbinden van 2 werelden gaat niet uit zichzelf, hier moet je iets voor doen. Daarom gaan we elke 2 jaar terug om een band te op te bouwen met de bevolking en deze te onderhouden. Een band scheppen kan op verschillende manieren, door te praten over geloof. Maar ook door andere dingen te doen, bijvoorbeeld door te sporten of een knutselmiddag te organiseren voor en vooral met de lokale bevolking. Dit betekent dat er tijdens het project niet alleen gebouwd gaat worden, maar ook dat er kinderwerk gedaan wordt of er bijvoorbeeld een sportactiviteit georganiseerd zal worden.