Diaconaal Jongerenproject

Diaconaal Jongerenproject

Welkom op de website van het Diaconaal Jongerenproject, een initiatief vanuit de Hervormde gemeente Maranatha  te Nieuw-Lekkerland. We hebben ook een Facebookpagina waar we regelmatig foto’s op zetten.

Nieuw rekeningnummer

Ons bankrekeningnummer is veranderd!! Het rekeningnummer is nu NL 23 RABO 0373 7422 90 tnv Diac HG Maranatha Nieuw-Lekkerland inz. Diaconaal Jongerenproject onder vermelding van MALAWI PROJECT. Het ouder rekeningnummer wordt binnenkort opgeheven, dus let goed op!


Sponsoren

Hieronder ziet u de lijst van sponsoren van het Diaconaal Jongerenproject 2019. Uw naam ook op de muur en op andere manieren in de belangstelling? Kijk eens onder het kopje sponsoring.


Eerdere projecten

Tot op heden zijn er vier diaconale projecten opgezet. Een project in samenwerking met Word Servants en vier projecten in samenwerking met Stichting Livingstone

Malawi 2019

In 2019 is een groep van 21 naar Malawi afgereisd om hier een gebedshuis te bouwen, vergelijkbaar met die gebouwd is in 2017. De groep heeft vooral meegeholpen met het afwerken van het gebouw en het is ontzettend mooi geworden!

Malawi 2017

In 2017 is een groep van 21 naar Mudi, Malawi afgereisd om hier een gebedshuis te bouwen, vergelijkbaar met die gebouwd is in 2015.

Malawi 2015

Een project in 2015, eveneens naar Malawi. Ook deze reis werd ondersteund door reisorganisatie Livingstone. In dit project hebben 17 deelnemers gebouwd aan een lokale kerk in de buurt van de stad Blantyre. Deze bouw geschiedde ook in samenwerking met deze moedergemeente in Blantyre.

Malawi 2012

Een project naar Malawi in 2012 met organisatie Livingstone. In dit project hebben de deelnemers klaslokalen gebouwd in samenwerking met de lokale kerk

Bolivia 2009

Een project naar Bolivia in 2009 met organisatie World Servants. Hier hebben 40 deelnemers twee klaslokalen gebouwd en een sanitaire voorziening geplaatst.

Over alle projecten is meer informatie te vinden onder het kopje ‘Eerdere projecten’
Ook informatie over aankomende projecten zal op deze website te vinden zijn zodra hier nieuws over
is.