Diaconaal Jongerenproject

Direct sponsoren

Een van de bronnen waaruit geld bij elkaar gebracht wordt, is door de hulp van sponsoren. Uw gift zal volledig ten goede komen aan de kosten van bouwmaterialen.
Hiermee maakt uw hulp dit project mogelijk!

Mocht u bereid zijn aan ons project uw financiële steentje te willen bijdragen, dan kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken naar Rekeningnummer NL 23 RABO 0373 7422 90 t.n.v Diac HG Maranatha Nieuw-Lekkerland inz. Diaconaal Jongerenproject onder vermelding van MALAWI PROJECT.