Diaconaal Jongerenproject

Stichting Livingstone

DoelOranje

Ervaring is de beste leermeester: op weg gaan, mensen leren kennen en met hen samenwerken aan een hoopvol project, geeft een essentiële ervaring, die je leven verandert. Tijdens de werkvakanties willen we laten zien dat armoede, onrecht of verdriet de ander geen tweederangs mens maakt.

Juist door het gelijkwaardige contact van mens tot mens, beteken je echt iets voor elkaar. Zo leer je de wereld en jezelf op een andere manier kennen. De solidariteit die je met een werkvakantie ontwikkelt: daar gaat het ons om.

Motivatie

Naastenliefde
Het Bijbelse ‘heb je naaste lief als jezelf’ is voor ons een leidraad in alles wat we doen. Wij geloven in hartsverbindingen van mens tot mens, dat goed voor jezelf zijn samen moet gaan met goed zijn voor anderen. We vinden het belangrijk om daarbij oog hebben voor mensen die het minder getroffen hebben.

Het is verrassend hoeveel je kunt betekenen. Wij geloven dat iedereen iets kan bijdragen en zo een lichtpuntje kan zijn, dat we samen een licht kunnen ontsteken zo helder als de middag (Jesaja 58:10).

Livingstone en geloof
Livingstone en de partners in de wereld werken met het christelijk geloof als basis. Tijdens de reizen wordt tijd gemaakt voor bezinning. Je kijkt terug op de dag en er wordt een gedicht of verhaal gelezen en gebeden. Op zondag bezoek je een lokale kerk.

Iedereen is welkom
Bij Livingstone is iedereen welkom. Iedereen die gemotiveerd is kan mee. Respect voor elkaar is het uitgangspunt. Onze partners in de wereld staan klaar voor iedereen. Zij maken geen onderscheid in ras of geloof.

Beeldmerk

Verbondenheid
Het beeldmerk is een bol met daarin twee handen. Deze handen zijn open, ze strekken zich naar elkaar uit en raken elkaar. Dit staat symbool voor de verbondenheid die we wereldwijd voelen.

Eenheid
De handen worden gevormd door één lijn. Daarmee willen we zeggen dat we in deze wereld één zijn. Wat wij doen heeft effect op anderen en andersom. Zonder elkaar kunnen we niet en willen we niet. Wie geeft ontvangt en wie ontvangt geeft, dat is het principe.

Samen maken we de wereld mooier
De bol is de wereldbol en de twee handen omvatten haar. Of het nu om mensen, om dieren of om de planeet gaat: dit is de wereld die we gekregen hebben. Er is geen andere. Samen met jou, met onze partners en met iedereen die mee wil doen, willen we deze wereld mooier maken.