Diaconaal Jongerenproject

Malawi 2017

Wist u dat meer dan 70% van de mensen die op het platteland in Malawi leeft dagelijks honger heeft, en dat naast het geven  van noodhulp, de ontwikkeling van de gemeenschap essentieel is voor een betere toekomst voor deze mensen?

Wij, een groep van 18 jongeren en 5 begeleiders uit Nieuw Lekkerland,  hopen in de zomer van 2017 letterlijk ons steentje bij te dragen door af te reizen naar Malawi.Icoon Moersleutel DiaconaalJongerenProject

Wat gaan we doen?

Samen met de jongeren en de bouwcommissie van een lokale kerk, de Michiru gemeente in Blantyre, hopen we in een dorpsgemeenschap op het platteland in de buurt van Blantyre een gemeenschapshuis te realiseren. Dit gemeenschapshuis zal gebruikt worden voor gebedssamenkomsten en andere diverse gemeenschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld het geven van trainingen of instructies. Het gebouw is het eerste openbare gebouw in die omgeving en draagt daarmee ook bij aan verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Daarnaast willen we voor de kinderen die in het dorp wonen een speciaal kinderprogramma met leuke activiteiten organiseren.

Waarom doen we het?Icoon Hand DiaconaalJongerenProject

Naast dat we de mensen en kinderen in Malawi graag willen helpen, willen we ook veel van deze reis leren. We zullen ervaren hoe anders het leven van kinderen en jongeren in Malawi is. Het is niet vanzelfsprekend dat er zomaar water uit de kraan komt of dat je naar school kunt gaan. Ons motto is dan ook “werken en leren door het verbinden van werelden”. Ook de mensen in Malawi waarderen het heel erg dat er een groep jongeren speciaal voor hen helemaal uit Nederland komt. Onze aanwezigheid zet letterlijk de omgeving in beweging en inspireert tot actie en durven dromen. Dat hebben we geleerd in de vorige projecten en in Malawi zeggen ze dan ook “stuur niet alleen geld, maar stuur weer een groep”

Hoe gaan we het doen?

De reis naar Malawi zal worden georganiseerd door de organisatie “Livingstone”. Daarnaast zullen zij ons ook helpen bij de voorbereiding van het hele project. Lokaal werken we nauw samen met onze partnergemeente “Michiru” in Blantyre. Via de bouwcommissie uit deze gemeente zullen zij vooral het contact met de lokale gemeenschap en de bouw regelen. De totale kosten van dit project hebben we begroot op ca € 41500,-. Hiervan worden o.a. de reis, het verblijf, verzekeringen en de bouwmaterialen betaald. Een groot deel (ongeveer € 30.000,-) van deze kosten zullen we zelf bijdragen en met elkaar verdienen door het organiseren van acties, zoals bijvoorbeeld autowassen en de verkoop van oliebollen.