Diaconaal Jongerenproject

Project 2021

Na veel overleg en gebed hebben wij als Ufumu-commissie besloten om het project naar Malawi twee jaar uit te stellen. De belangrijkste reden hiervoor is alle onzekerheid die de corona pandemie met zich meebrengt. Deze onzekerheid heeft invloed op het organiseren van acties en dus inzamelen van geld, maar ook op het samenkomen, het voorbereiden van de groep en het opstarten van het project lokaal in Malawi. Het opstarten van het project in Malawi heeft door deze omstandigheden ook vertraging opgelopen.

Als laatste was deze onzekerheid ook terug te zien in het aantal inschrijvingen, dat lager lag dan voorgaande jaren.

Het uitstellen van de reis betekent zeker geen afstel! We hebben er goede hoop voor om in 2023 weer een enthousiaste groep naar Malawi te sturen.

Heeft u nog vragen over deze beslissing of over het project? Twijfel dan niet en stel ze gerust! Dit kan via onze site, Instagram of Facebook. Daarnaast kunt u ook een mail naar info@diaconaaljongerenproject.nl sturen.