Diaconaal Jongerenproject

Direct sponsoren

Aan de bouw van het gemeenschapshuis, wat we bij dit project gaan bouwen, zijn vanzelfsprekend materiaalkosten verbonden. Een van de bronnen waaruit dit geld bij elkaar gebracht wordt, is door de hulp van sponsoren. Uw gift zal volledig ten goede komen aan de bouw van het gemeenschapshuis.
Hiermee maakt uw hulp dit project mogelijk!

Mocht u bereid zijn aan ons project uw financiële steentje te willen bijdragen, dan kunt u dat doen door uw bijdrage over te maken naar Rekeningnummer NL 84 RABO 0131 1417 67 t.n.v Herv. Gem. Maranatha onder vermelding van MALAWI PROJECT.